Kinderen en gezag

Wie mag over uw kind beslissen?

Hebt u een of meer kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet én mag u dit kind verzorgen en opvoeden. U hebt dan het zogeheten gezag. Zijn u en uw partner niet de echte vader of moeder van een kind, maar voedt u het wel op? Dan hebt u de voogdij (als de rechter dat heeft goedgekeurd).

Trouwen, samenwonen en scheiden – hoe werkt het gezag met kinderen?

Als u trouwt en kinderen krijgt, hebt u beiden het gezag. Is uw kind geboren vóór het trouwen, dan hebt u beiden het gezag als de vader het kind erkent. Dat erkennen kunt u via Notariskantoor Bolding regelen. Gaat u scheiden, dan houdt u in principe het gezag, tenzij een rechter anders beslist. Wel moet u dan een ouderschapsplan maken. Ook daar helpen we u mee. Lees meer over scheiden >>

Doodgaan – hoe werkt het gezag en de erfenis met kinderen?

Als een van u doodgaat, houdt de ander het gezag. Sterft u beiden, dan kunt u in een testament regelen, dat uw kind een of twee voogden krijgt. Zet u hierover niets op papier? Dan beslist de rechter wie voogd wordt. Met erven werkt het bijna net zo: bent u de ouder van uw kind, dan krijgt uw kind automatisch de erfenis als u doodgaat, ook als u geen testament hebt. Hebt u wel het gezag, maar bent u niet de ouder (bijvoorbeeld bij een tweede huwelijk)? Dan moet u in een testament zetten wat het kind erft.

Maak van uw kind niet het kind van de rekening

Voor uzelf en uw kind is het een prettige gedachte als u voogdij, erfenis en andere zaken met Notariskantoor Bolding hebt geregeld. Meer weten? Download de brochure Gezag, omgang en informatie, of maak een vrijblijvende afspraak.

Prik uw datum | Of neem direct contact op