11.12017

Wel of geen schenking bij aangaan huwelijk

in Blog

Tijdens Prinsjesdag zijn de nieuwe Belastingplannen bekend gemaakt. Daarin wordt voorgesteld om bij het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden volgens een vast criterium te beoordelen of een echtgenoot wordt bevoordeeld en er sprake is van een schenking.

Source: bolding

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *