09.62017

Vernietigbaarheid royementbesluiten vereniging ligt op de loer

in Blog

Soms is het voor een vereniging niet langer doenbaar om bepaalde leden te handhaven, bijvoorbeeld vanwege hun gedrag of vanwege het berokkenen van schade aan de vereniging. Het royeren van leden kan echter niet lichtzinnig. Daar gelden belangrijke restricties voor, vrijwel altijd volgend uit statuten. Als die niet goed worden gevolgd, kan er snel sprake zijn van nietige of vernietigbare besluiten.

Source: bolding

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *