09.272017

Overdrachtsbelasting knelpunt bij afsplitsen onderneming

in Blog

Bij overdracht van onroerend goed is in Nederland in principe altijd overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat beginsel geldt ook voor afsplitsingen van een deel van een onderneming. Soms kan een vrijstelling van toepassing zijn, maar uitgangspunt is dat bij juridische afsplitsing van een deel van de onderneming overdrachtsbelasting betaald moet worden.

Source: bolding

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *