12.202017

Intrekking bijstand door machtiging over rekening ouder

in Blog

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft de plicht om te melden als hij over meer geld kan beschikken dan toegestaan, bijvoorbeeld door een gift of een erfenis.

Source: bolding

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *