09.182019

Executeur gaat zelf verbouwen

in Blog

Een executeur wordt vaak aangesteld omdat hij deskundig is, maar soms ook om de lieve vrede tussen erfgenamen te bewaren of om voortvarend te werk te kunnen gaan. Toch is het niet bij iedereen bekend, dat een executeur niet helemaal op eigen houtje de nalatenschap kan afwikkelen.

Source: bolding

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *