11.212018

Belang van levenstestament bij aanvraag indicatiebesluit

in Blog

Soms heeft een wilsonbekwame persoon blijvend intensieve zorg nodig. Om te beoordelen of er recht is op zorg via de Wet langdurige zorg kan een indicatie aangevraagd worden via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Source: bolding

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *