11.152017

Aandelenoverdracht met rekening-courantschuld vergt precisie

in Blog

Heeft u persoonlijk een rekening-courantschuld bij uw eigen BV en wilt u de BV overdragen aan een koper? U kunt met de koper afspreken dat hij of zij de schuld overneemt en die schuld verrekent met de koopsom.

Source: bolding

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *