Bv oprichten

Een bv oprichten en uitgifte van aandelen makkelijker met notaris

Wilt u een bv oprichten en uitgifte van aandelen, dan staat u er niet alleen voor. BoldingDavids Notarissen kent de regels en (on)mogelijkheden en helpt u graag met een bv opstarten (waar bv staat, mag u op deze pagina trouwens ook nv lezen).

Uitgifte van aandelen voor of na een bv oprichten

Gaat u een bv opstarten, dan hebt u een notariële akte nodig en geeft u aandelen uit. Dat kan aan de oprichter(s) van de bv of aan andere mensen die geld of goederen in de bv stoppen. BoldingDavids Notarissen zet de uitgifte van aandelen bij de oprichting van een bv in een oprichtingsakte. U hebt dan niet apart een akte voor de uitgifte van aandelen nodig.

Dit staat er in de akte bij uitgifte van aandelen

  • naam en het adres van de bv die de aandelen uitgeeft
  • titel van de rechtshandeling (in dit geval de uitgifte van aandelen)
  • persoonsgegevens en adressen van de mensen die de aandelen krijgen
  • rechtsvorm, naam en adressen van de rechtspersonen die de aandelen krijgen
  • het aantal en de soort aandelen

    Zeker zijn van uw zaak

Lees ook over een management-bv oprichten. Of vraag BoldingDavids Notarissen meteen voor meer rechtszekerheid: wij zorgen dat u voldoet aan de statutaire en wettelijke regels. Meer weten over een bv oprichten of de uitgifte van aandelen? Surf naar www.kvk.nl/bv of maak een gratis kennismakingsafspraak.

Lees ook meer over andere ondernemingsvormen.

Neem direct contact op