Bedrijfskoop

Bedrijf kopen of aandelenoverdracht – alles op tijd in beeld

Wilt u een bedrijf overnemen? Denkt u aan aandelenoverdracht? U neemt risico’s als u niet goed weet wat u precies overneemt op gebied van rechten en plichten. Wilt u uw bedrijf verkopen, dan vindt u hier meer informatie over bedrijfsverkoop.

Dit controleert en regelt  BoldingDavids Notarissen bijvoorbeeld voor u:

  • Mag de verkoper wel beslissen over de verkoop?
  • Zijn er bij een vof of cv afspraken met medevennoten?
  • Zijn bij aandelenoverdracht alle aandelen wel volgestort?
  • Hoe zetten we de aandelenoverdracht goed op papier in een notariële akte?

Koop van eenmanszaak

Een mogelijkheid voor overname van een eenmanszaak is samen op te gaan in een vennootschap onder firma (vof). Later kan de verkoper dan stille vennoot worden en het bedrijf een commanditaire vennootschap. Meer rechtsvormen vindt u hier.

Koop van vof en maatschap

Een vof of maatschap kopen? Dat kan soms makkelijker en goedkoper door een bv op te richten.

Koop van een bv

Een bv kopen gaat vaak makkelijker dan een ander bedrijf overnemen. Dat komt, omdat u als koper bijvoorbeeld directeur van de bv kunt worden, terwijl de aandelen dan bij de verkoper blijven. Ook het oprichten van een stichting kan helpen om onderscheid te maken tussen winst en zeggenschap bij aandelenoverdracht. Vraag op tijd advies van BoldingDavids Notarissen. Of lees eerst meer over een bv oprichten, uitgifte van aandelen en de management-bv.

Of neem direct contact op