Categorieën
Blog

Erfgenaam zonder vaste woon- of verblijfplaats

Als iemand zonder testament overlijdt, gaat de notaris uitzoeken wie de erfgenamen zijn.

Als de overledene alleenstaand is, dan spitst de zoektocht zich toe op de ouders, broers en zusters. Zijn die al overleden, dan zijn er soms nog kinderen van de broers en zusters in leven, of misschien zelfs nog verdere afstammelingen. Soms moeten zelfs de ooms en tantes en diens afstammelingen gezocht worden. Een tijdrovende en kostbare klus!

Source: bolding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *