Categorieën
Blog

Getrouwd met kinderen

Waarom een testament nog steeds verstandig kan zijn

Waarom een testament opstellen als je getrouwd bent en kinderen hebt? Dan is toch gewoon het wettelijk erfrecht van toepassing? Dit erfrecht komt er op neer dat de langstlevende en de kinderen samen erfgenaam zijn van de nalatenschap waarbij door (wettelijke) verdeling alle bezittingen en schulden naar de langstlevende gaan. De kinderen houden hun erfdeel tegoed in de vorm van een geldvordering op de langstlevende. Deze vordering kunnen ze pas opeisen als de langstlevende overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. Waarom zou je deze wettelijke verdeling willen aanpassen? Ik noem een aantal redenen (maar er zijn wel meer).

1. Wijziging van erfdelen/erfgenamen

Normaal gesproken zijn de langstlevende ouder en de kinderen samen erfgenaam, voor gelijke delen.
Als je dat niet wilt (of ook ‘stief’kinderen erfgenaam wilt maken) zul je dit in een testament moeten vastleggen.

2. Opeisbaarheid geldvorderingen kinderen

De situaties waarin de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen worden in testamenten vaak uitgebreid:
– bij hertrouwen (of samenwonen) van de langstlevende met een nieuwe partner;
– bij opname van de langstlevende in een verzorgingsinstelling, zodat het vermogen van de langstlevende daalt en mogelijk ook de eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg lager uitvalt;
– in het geval de langstlevende in de bijstand terecht zou komen.

3. Uitsluitingsclausule/privéclausule

Neem je deze niet in je testament op en je kind is in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zal je kind bij een scheiding de erfenis met zijn ex-partner moeten delen.

4. Tweetrapsmaking

De hiervoor genoemde uitsluitingsclausule voorkomt niet dat bij het overlijden van een kind, diens erfenis (incl. jouw erfenis) vererft naar zijn erfgenamen. Vaak zijn dat de partner en kinderen van je kind. Sommige mensen willen dat de erfenis in plaats daarvan rechtstreeks naar de kleinkinderen gaat. Daarvoor zul je in een testament een zogenaamde tweetrapsmaking moeten opnemen.

5. Erfbelasting besparen

Als je een erfenis ontvangt dan krijg je ook te maken met erfbelasting. In een testament kun je extra bepalingen opnemen om de erfbelasting te beperken of om meer sturing te geven aan het moment waarop erfbelasting betaald moet worden.
Maar er zijn in dit kader meer zaken te bedenken om met de notaris te bespreken, hierover graag een volgende keer!

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op [gravityform id=”83″ title=”true” description=”true”]