Categorieën
Blog

Verjaringstermijnen gaan teniet bij ruilverkaveling

Hoeveel huiseigenaren hebben niet een aan hun perceel grenzend stuk grond van de gemeente – en soms van een particulier eigenaar – in gebruik. Twee partijen blij, de huiseigenaar met de extra grond, de gemeente of de particuliere eigenaar verlost van onderhoud. Aandachtspunt daarbij is telkens weer de verjaringstermijn op basis waarvan de gebruiker de grond als eigendom mag zien. Dat is meestal twintig jaar, in jargon heet dat ‘bevrijdende verjaring’.

Source: bolding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *